logo.talenthome.png

Over Ons

Over ons

Talenthome is een stichting die is opgericht in 2014. Talenthome staat voor “Edutainment”. Talenthome heeft in eerste instantie als missie, kinderen, jongeren op een unieke en projectmatige wijze te begeleiden om zichzelf verder te ontwikkelen in de talenten die zij in huis hebben in combinatie met maatschappelijke thema’s. Talenthome zorgt voor een vertrouwde omgeving waarin een bijzondere chemie zal ontstaan tussen de verschillende groepen onderling. De activiteiten van Talenthome vinden plaats zowel binnen als buiten Nederland. Er zijn ook speciale projecten voor ouderen waarbij jongeren een grote rol spelen.

De stichting is een initiatief van Jeritza Toney. Zij heeft een ruime ervaring in de begeleiding van kinderen en jongeren. Zij werkt vanuit Talenthome samen met professionals, professionele organisaties en ervaringsdeskundigen.

IMG_3178

Onze Missie

“Talenthome” is een stichting die het belangrijk vindt om Jong Talent met verschillende culturele en maatschappelijke achtergronden met elkaar te verbinden en er tevens voor zorg te dragen dat het zelfbeeld wordt versterkt en gewaarborgd. De middelen die “Talenthome” hantert om deze doelstellingen te realiseren zijn met name empowerment trainingen, theaterproducties, uitwisselingsprogramma’s, workshops en coachingsprojecten. Het delen van kennis en ervaring staan centraal.
IMG_8182

Onze Visie

“Talenthome” is een stichting met de volgende visie: Het combineren van Jong Talenten vanuit verschillende culturele disciplines, waarbij er door het combineren van talenten een chemie ontstaat waarmee er gewerkt wordt aan een eindpresentatie/project. Tijdens een traject zal er een maatschappelijke thema worden gehanteerd. “Talenthome” is een stichting die kennis en ervaring deelt, waardoor er een verrijking zal gaan optreden in ieders eigen ontwikkeling.

Doelstelling

✓ Talentontwikkeling
✓Persoonlijke ontwikkeling/Zelfontwikkeling<
✓ Verbreden/verrijken van de culturele visie / verrijking op cultureel gebied
✓ Kunstvorm koppelen aan het maatschappelijke
✓ Empowerment ofwel zelfsturing
✓ Interdisciplinair
✓Respect tonen voor de visie van anderen
✓ Coaching door professionals
✓Kennisoverdracht
✓ Een veilige omgeving creëren
✓ Nieuwe talenten ontdekken
✓ Het geven en volgen van Workshop
✓ Het creëren van een thuisgevoel
✓ Het organiseren van festivals waarbij Jong Talenten van Talenthome optreden

JERITZA TONEY

Jeritza Toney heeft door de jaren heen haar sporen verdiend als entertainer, motivational speaker, coach en docent. Zij presenteert, treedt op, geeft theaterlessen en muziekcoaching. Jeritza Toney werkt graag samen met gelijkgestemde en zij wilt dat bij alle projecten, een boodschap, een gevoel of een (persoonlijke)verrijking meegenomen kan worden.

Email

jeitzatoney@gmail.com

Telefoon

+31 (0) 641523525

“Enter Talenthome and step into your future” 

Support
Talent Home Proudly built by Synercom